Algemene voorwaarden Heusden Kreaktief

1. Door uw inschrijving voor Heusden Kreaktief committeert u zich aan deze algemene voorwaarden

2. De exposanten dienen, indien gewenst, de tentoongestelde voorwerpen zelf te verzekeren tegen vermissing en/of diefstal, beschadiging e.d.

3. De organisatie van “Heusden KreaKtief” stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en andere in punt 2 van dit reglement genoemde zaken.

4. De exposanten houden zich aan de gemaakte afspraken met de organisatie. Zij dienen de aanwijzingen van de organisatie en de brandweer op te volgen.

5. De organisatie bepaalt de indeling van de expositie. Op het inschrijfformulier kunnen de speciale wensen, zoals plaats en oppervlakte kenbaar gemaakt worden aan de organisatie, welke zal trachten hieraan zoveel mogelijk tegemoet te komen. Indien niet alle wensen ingewilligd kunnen worden dan dienen de exposanten zich te houden aan richtlijnen en indeling van de organisatie.

6. Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigde inschrijfgeld. De exploitanten zijn verplicht, voorafgaande aan de tentoonstelling, de inschrijfgelden te voldoen via Ideal of op bankrekeningnummer NL61INGB0686311655 tnv Contour de Twern ovv Kreaktiefheusden 22813 en uw naam.

7. De tentoongestelde voorwerpen mogen verkocht worden onder de navolgende voorwaarden:
a. Hetgeen men tentoonstelt, mag niet vóór zondag 16.00 uur, opgeruimd worden.
b. De exposanten mogen geen commerciële reclame maken, of bordjes met opschriften als speciale aanbieding of prijsaanduidingen e.d. plaatsen in de stand.
c. Met commerciële partijen worden individuele afspraken gemaakt m.b.t. zichtbare reclameuitingen.

8. De expositie duurt 2 dagen en begint zaterdag om 12.00 uur en sluit zondag om 16.00 uur. U bent verplicht beide dagen aanwezig te zijn.

9. De tentoongestelde artikelen dienen de nacht tussen zaterdag en zondag in de zaal te blijven. Deze zal door ons na 17.00 uur worden afgesloten, het alarm wordt dn ingesteld.

10. U kunt zaterdag vanaf 9.00 uw plaats in richten. Uw plaats wordt door de organisatie toegewezen, hierover is geen discussie mogelijk.

11. Het is niet toegestaan in muren – tafels of vloeren te spijkeren of te plakken, tenzij met toestemming van de organisatie.

12. Het is de exposanten niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie de standruimte aan een ander door te geven.

13. Gasflesjes, hobbybranders of open vuur mogen onder geen beding gebruikt worden, behoudens als dit vooraf is goedgekeurd door de organisatie. De veiligheid van personen en voorwerpen staan voorop.

14. De overtollige materialen van o.a. lege dozen enz. dienen door de exposant weer mee teruggenomen te worden.

15. Geluidsapparatuur is alleen toegestaan indien dit een meerwaarde heeft aan de tentoongestelde hobby. Het geluidsniveau moet zodanig zijn ingesteld dat de overige exposanten hiervan geen hinder ondervinden. De organisatie bepaalt de sterkte van het geluid en zal hier ook op toezien.

16. U neemt geheel voor eigen risico deel aan deze expositie.

17. Door het insturen van uw inschrijfformulier verklaard u zich akkoord met dit reglement

18. Over alle punten waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van “HeusdenKreaKtief”

 

Buurthuis De Mand
Jan Steenstraat 2
5251 NG Vlijmen
073 5114482
kreatief@contourdetwern.nl
bestuur@heusdenkreaktief.nl

HEUSDEN KREAKTIEF is een onderdeel van stichting Contour deTwern Heusden,
organisatie voor maatschappelijke diensten.